basquang™ on clouds

November 25, 2015

Transfer large data with WCF

Filed under: Uncategorized,WCF — basquang @ 3:16 PM
Tags:

[MSDN]: Introduction to Building Windows Communication Foundation Services

[MSDN]: Large Data and Streaming

[MSDN] Transferring large blobs of data with WCF

[MSDN]: Streaming Message Transfer

Transferring large files using WCF

File Transfer with WCF

WCF Streaming: Upload files over HTTP

Transferring large data over the wire using WCF

Passing Large Files in Windows Communication Foundation (WCF) using Streaming and TCP

MTOM vs. Streaming vs. Compression – Large attachments over WCF

Streaming Files (for Upload/Download) in WCF (Message Contracts)

 

Advertisements

January 21, 2014

2013 in review

Filed under: Uncategorized — basquang @ 11:12 AM

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 46,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 17 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

April 26, 2013

[Công cụ] Phong Thủy

Filed under: Uncategorized — basquang @ 5:36 PM

Phong thủy (chữ Hán:風水
phiên âm tiếng Anh: Feng Shui) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người.

Về mặt từ nguyên, phong có nghĩa là “gió”, là hiện tượng không khí chuyển động và thủy có nghĩa là “nước”, là dòng nước, tượng trưng cho địa thế.

Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp.

Phong thuỷ có hai trường phái lớn, trong đó có phái lý khí. Trường phái này lấy la bàn làm công cụ chính, chủ yếu căn cứ vào cái lí của âm dương, ngũ hành, bát quái, cửu tinh, Hà Lạc mà tính toán. Nhấn mạnh âm sơn âm hướng, dương sơn dương hướng, để xác định quan hệ sinh khắc, phán đoán cát hung.

Hiện nay, trên Windows Phone và Windows 8 đã có ứng dụng giúp tính toán các giá trị phong thuỷ theo phái lý khí.
Ứng dụng này được viết dựa trên rất nhiều nguồn tham khảo khác nhau như:

  • Cuốn “Thẩm thị Huyền Không Học” của Thẩm Trúc Nhưng
  • Cuốn “Phong Thuỷ Huyền Không Học” của Bình Nguyên Quân.
  • Các bài viết trên các diễn đàn phong thuỷ ở Việt Nam

Do đó phần mềm có thể tính toán phong thuỷ theo 2 trường phái sau đây:
– Phong thuỷ bát trạch (Bagua Feng Shui)
– Phong thuỷ huyền không phi tinh (Flying Star Feng Shui or Xuan Kong Feng Shui)

Các bạn có thể tải về ứng dụng tại địa chỉ:

Windows 8: http://apps.microsoft.com/windows/vi-VN/app/fengshui/d44d4df7-679f-4cba-996a-58943a98591c

Windows 8 English version: http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/fengshui/d44d4df7-679f-4cba-996a-58943a98591c

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/phong-thủy/54915a24-b2cc-4977-a9f2-8996db54bcf5

Dưới đây là một số hình ảnh của ứng dụng

Windows 8

Windows Phone

Việc xây dựng một ứng dụng với nhiều thông tin như PHONG THUỶ sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.

Rất mong các chuyên gia và các bạn quan tâm có thể gửi ý kiến phê bình đóng góp để ứng dụng có thể hoàn thiện hơn cả về mặt nội dung cũng như hình thức tại

basquang@outlook.com

January 4, 2013

2012 in review

Filed under: Uncategorized — basquang @ 10:10 AM

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 40,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 9 Film Festivals

Click here to see the complete report.

May 25, 2012

Metro Lunar for Windows 8

Filed under: Uncategorized — basquang @ 5:18 PM
Tags:

Simple lunar calendar application for Windows 8 with Metro UI style
ứng dụng lịch Việt dành cho phiên bản Windows 8 sắp tới với phong cách giao diện Metro UI

February 8, 2012

SharePoint 2010 Vietnamese Language Package Release: Tải về gói ngôn ngữ tiếng Việt cho SharePoint 2010

Filed under: Uncategorized — basquang @ 10:56 AM

Cuối cùng thì Microsoft cũng đã phát hành gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho các phiên bản SharePoint 2010. Người dùng Việt Nam có thể tải về các gói ngôn ngữ Tiếng Việt tại các Links sau:
Các gói Ngôn ngữ Hệ phục vụ 2010 dành cho SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010 và Office Web Apps 2010
Các gói ngôn ngữ cho SharePoint Foundation 2010

basquang@hotmail.com

May 13, 2010

Lập trình động trong .NET 4.0 và WPF 4.0

Filed under: Uncategorized — basquang @ 7:59 AM

Có thể nói nét chủ đạo trong .NET 4.0 đó là lập trình động (dynamic programming). Các đối tượng (object) ngày nay trở nên động (dynamic) theo ý nghĩa là cấu trúc và hành vi của nó không bị bó buộc bởi kiểu dữ liệu tĩnh (static) như trước đó, đồng thời trình biên dịch không cần biết kiểu dữ liệu của đối tượng trong quá trình biên dịch chương trình. Điều này sẽ rất có ích khi chương trình cần phải tương tác với các đối tượng từ các ngôn ngữ lập trình động giống như Python hoặc Ruby, hay là làm việc với các đối tượng mà có sự thay đổi về mặt cấu trúc như HTML hoặc DOM. Qua đó chúng ta có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên cùng một ứng dụng. Các đoạn mã của C#, VB.NET, IronPython,Javascripts… có thể hòa trộn với nhau để tạo ra một chương trình hoàn chỉnh.

Với dynamic trong .NET 4.0, khi lập nhận được một đối tượng, chúng ta không cần phải quan tâm đối tượng đó đến từ COM, IronPython hay HTML DOM hoặc Reflection. Chúng ta có thể sẵn sàng áp dụng các phép toán cho nó và để cho môi trường thực thi quyết định phép toán nào sẽ áp dụng cho đối tượng nào.

more….

December 10, 2009

Không còn nỗi lo tiếng Việt đối với người dùng SharePoint

Filed under: Uncategorized — basquang @ 9:15 AM

Phiên bản SharePoint 2007 đã có bản Language Pack hỗ trợ tiếng Việt từ ngày 20/07/2009. Người dùng Việt Nam chưa cài đặt bản ngôn ngữ tiếng Việt cho SharePoint có thể tải về tại địa chỉ

SharePoint Server 2007 Language Pack  (X86) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=vi&FamilyID=430dabac-146e-4c8b-9338-37569ad373d2

SharePoint Server 2007 Language Pack  (X64) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=vi&FamilyID=0c498ce5-47c2-47ad-9ae7-5a2cd2a81fc7

Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=vi&FamilyID=36ee1bf0-652c-4e38-b247-f29b3eefa048

Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack (X64) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=vi&FamilyID=45fa2637-efc0-4ed6-8f47-8a013e9ce9d9

Gói ngôn ngữ tiếng Việt thật sự hữu ích đối với sự phát triển của SharePoint tại Việt Nam, càng mang lại ấn tượng tốt đối với người dùng về sản phẩm này.

Hy vọng phiên bản SharePoint 2010 tới có bản language pack cho tiếng Việt đi kèm luôn trong ngày ra mắt để người dùng SharePoint ở Việt Nam khỏi phải mong mỏi lâu.

May 13, 2009

RSS/Atom và cách tạo RSS/Atom cho website của bạn

Filed under: Uncategorized — basquang @ 5:17 AM
Ngày nay RSS và Atom đã trở nên phổ biến, tuy nhiên sẽ có nhiều lập trình viên đặt câu hỏi: Làm thế nào để tạo ra RSS cho website của bạn. Là một lập trình viên tôi cũng đã từng đặt câu hỏi trên. Các bạn có thể tìm thấy bài viết "Cách Tạo RSS trong ASP.NET" trên web. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo RSS bằng nhiều cách khách nhau nêu phân tích sâu cấu trúc của RSS: Ví dụ như sau
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>RSS2.0Example</title>
    <link>http://www.exampleurl.com/example/index.html</link&gt;
    <description>This is an example RSS 2.0 feed</description>
    <language>en-gb</language>
    <copyright>Copyright 2002, Oreilly and Associates.</copyright>
    <managingEditor>example@exampleurl.com</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@exampleurl.com</webMaster>
    <rating> </rating>
    <pubDate>03 Apr 02 1500 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>03 Apr 02 1500 GMT</lastBuildDate>
    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs&gt;
    <skipDays>
      <day>Monday</day>
    </skipDays>
    <skipHours>
      <hour>20</hour>
    </skipHours>
    <category  domain="
http://www.dmoz.org">
      Business/Industries/Publishing/Publishers/
      Nonfiction/Business/O’Reilly_and_Associates/
    </category>
    <generator>NewsAggregator’o’Matic</generator>
    <ttl>30</ttl>
        <cloud domain="
http://www.exampleurl.com" port="80" path="/RPC2"
      registerProcedure="pleaseNotify" protocol="XML-RPC" />
        <image>
          <title>RSS2.0 Example</title>
          <url>http://www.exampleurl.com/example/images/logo.gif</url&gt;
          <link>http://www.exampleurl.com/example/index.html</link&gt;
          <width>88</width>
          <height>31</height>
          <description>The World’s Leading Technical Publisher</description>
        </image>
        <textInput>
          <title>Search</title>
          <description>Search the Archives</description>
          <name>query</name>
          <link>http://www.exampleurl.com/example/search.cgi</link&gt;
        </textInput>
        <item>
          <title>The First Item</title>
          <link>http://www.exampleurl.com/example/001.html</link&gt;
          <description>This is the first item.</description>
          <source url="
Another">http://www.anothersite.com/index.xml">Another Site</source>
          <enclosure url="
http://www.exampleurl.com/example/001.mp3" length="543210" type="audio/mpeg"/>
          <category domain="
http://www.dmoz.org">
            Business/Industries/Publishing/Publishers/
            Nonfiction/Business/O’Reilly_and_Associates/
          </category>
          <comments>http://www.exampleurl.com/comments/001.html</comments&gt;
          <author>Ben Hammersley</author>
          <pubDate>Sat, 01 Jan 2002 0:00:01 GMT</pubDate>
          <guid isPermaLink="true">http://www.exampleurl.com/example/001.html</guid&gt;
        </item>
        <item>
          <title>The Second Item</title>
          <link>http://www.exampleurl.com/example/002.html</link&gt;
          <description>This is the second item.</description>
          <source url="
Another">http://www.anothersite.com/index.xml">Another Site</source>
          <enclosure url="
http://www.exampleurl.com/example/002.mp3" length="543210" type="audio/mpeg"/>
          <category domain="
http://www.dmoz.org">
            Business/Industries/Publishing/Publishers/
            Nonfiction/Business/O’Reilly_and_Associates/
          </category>
          <comments>http://www.exampleurl.com/comments/002.html</comments&gt;
          <author>Ben Hammersley</author>
          <pubDate>Sun, 02 Jan 2002 0:00:01 GMT</pubDate>
          <guid isPermaLink="true">http://www.exampleurl.com/example/002.html</guid&gt;
        </item>
        <item>
          <title>The Third Item</title>
          <link>http://www.exampleurl.com/example/003.html</link&gt;
          <description>This is the third item.</description>
          <source url="
Another">http://www.anothersite.com/index.xml">Another Site</source>
          <enclosure url="
http://www.exampleurl.com/example/003.mp3" length="543210" type="audio/mpeg"/>
          <category domain="
http://www.dmoz.org">
            Business/Industries/Publishing/Publishers/
            Nonfiction/Business/O’Reilly_and_Associates/
          </category>
          <comments>http://www.exampleurl.com/comments/003.html</comments&gt;
          <author>Ben Hammersley</author>
          <pubDate>Mon, 03 Jan 2002 0:00:01 GMT</pubDate>
          <guid isPermaLink="true">http://www.exampleurl.com/example/003.html</guid&gt;
        </item>
      </channel>
</rss>

Đây là một ví dụ về một file chứa RSS. Với ví dụ này chúng ta thấy, việc tạo RSS bản chất là tạo một tài liệu XML. Và việc sinh ra file XML này có rất nhiều cách khác nhau như: xml, javascrip, C#…Với sự hỗ trợ của LINQ ngày nay, thì việc tạo XML file càng trở nên đơn giản hơn nhiều.

May 1, 2008

Started Live Blog

Filed under: Uncategorized — basquang @ 5:17 AM
Hi Live Blog!
Hi all friends.
Best Wish

Create a free website or blog at WordPress.com.