basquang™ on clouds

July 9, 2013

Photo Location Viewer: Ứng dụng duyệt ảnh theo thời gian và hiển thị vị trí ảnh trên Windows 8

Filed under: Windows Store 8 — basquang @ 8:28 AM
Tags:

Description
Photo Location Viewer is simple photo viewer application. This application display all photos in your Picture Library. All photos will be group by the timeline, year and month. Each photo will be display with full information, includes Maps data if have. It’s easy for every one to keep track the photo history in details
Features
•Photo timeline view
•Display photo location on Bing map if have
•Display photo info detail include Camera model, Date Taken…
•Sharing the photo via Email, Skydrive, Windows Phone

Mô tả:

Photo Location Viewer là một ứng dụng duyệt ảnh trên Windows 8 Metro App. Ứng dụng cho phép duyệt toàn bộ ảnh trong Picture Library, và hiển thị chúng theo giời gian được nhóm theo năm, và tháng. Mỗi bức ảnh sẽ được hiển thị thông tin chi tiết bao gồm: Camera Model, Data Taken,….Ngoài ra, với những bức ảnh được chụp từ di động đi kèm với thông tin về địa lý, ứng dụng sẽ hiển thị trên bản đồ của Bing maps.

Ứng dụng hỗ trợ các ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc và tất nhiên là cả Tiếng Việt.

Link tải về: http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/photo-location-viewer/42f59c6b-9df5-419e-aede-45926c1ff4de

Dưới đây là một số hình ảnh của ứng dụng:

Tiếng Việt:

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: