basquang™ on clouds

December 10, 2009

Không còn nỗi lo tiếng Việt đối với người dùng SharePoint

Filed under: Uncategorized — basquang @ 9:15 AM

Phiên bản SharePoint 2007 đã có bản Language Pack hỗ trợ tiếng Việt từ ngày 20/07/2009. Người dùng Việt Nam chưa cài đặt bản ngôn ngữ tiếng Việt cho SharePoint có thể tải về tại địa chỉ

SharePoint Server 2007 Language Pack  (X86) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=vi&FamilyID=430dabac-146e-4c8b-9338-37569ad373d2

SharePoint Server 2007 Language Pack  (X64) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=vi&FamilyID=0c498ce5-47c2-47ad-9ae7-5a2cd2a81fc7

Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=vi&FamilyID=36ee1bf0-652c-4e38-b247-f29b3eefa048

Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack (X64) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=vi&FamilyID=45fa2637-efc0-4ed6-8f47-8a013e9ce9d9

Gói ngôn ngữ tiếng Việt thật sự hữu ích đối với sự phát triển của SharePoint tại Việt Nam, càng mang lại ấn tượng tốt đối với người dùng về sản phẩm này.

Hy vọng phiên bản SharePoint 2010 tới có bản language pack cho tiếng Việt đi kèm luôn trong ngày ra mắt để người dùng SharePoint ở Việt Nam khỏi phải mong mỏi lâu.

Advertisements

1 Comment »

  1. Wow! great news! 😀

    Comment by Thao — December 10, 2009 @ 12:36 PM | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: