basquang™ on clouds

May 11, 2009

LINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

Filed under: LINQ — basquang @ 5:16 AM
Chúng ta đã biết sức mạnh của LINQ như thế nào đối với CSDL quan hệ rồi đúng không ạh. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là, hiện nay các CSDL được thiết kế ở VN, hầu hết họ không thiết kể quan hệ cho các bảng. Vậy thì, chúng ta sử dụng LINQ như thế nào đối với các bảng này. Lấy ví dụ, tôi có một bảng A quan hệ 1 nhiều với bảng B, nhưng trong CSDL tôi không đặt relationship cho 2 bảng này. Tôi muốn save A bao gồm cả các childs B của A thì save như thế nào, nếu sử dụng LINQ?

Advertisements

2 Comments »

  1. Nếu vậy phải làm sao hả anh ?

    Comment by Pham Dinh — May 22, 2012 @ 12:19 AM | Reply

  2. Vẫn đang là câu hỏi mở mà…

    Comment by basquang — May 22, 2012 @ 8:37 AM | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: